top of page
logosbeneficaireserasmusleft_en.jpg
Amazing Race.jpg

Amazing Race on kaksivuotinen Erasmus+ -projekti, joka kannustaa opiskelijoita terveellisempään ja aktiivisempaan elämäntapaan. Erityisesti keskitytään terveyden eri osa-alueisiin (fyysinen, henkinen, sosiaalinen ja tunnepohjainen terveys). Projektiin osallistuvat opiskelijat matkustavat partnerikouluihin viikon ajaksi ja keskittyvät siellä aina yhteen terveyden osa-alueeseen sekä tekevät erilaisia aktiviteetteja, joiden tarkoituksena on lisätä heidän aktiivisuuttaan ja tietoutta aktiivisemmasta elämäntavasta. Matkat huipentuvat Amazing Race -haasteisiin, joissa opiskelijat pääsevät kokemaan uusia asioita ja haastamaan itseään erilaisissa tilanteissa. Lisäksi projektiin kuuluu vapaaehtoistyö, jonka tarkoituksena on antaa nuorille mahdollisuuksia päästä jakamaan omaa tietouttaan terveydestä ja aktiivisemmasta elämäntavasta. 

Partnerikoulut:

Espanja: El Centro Inglés, El Puerto Santa Maria

nettisivut: http://www.elcentroingles.es


Kroatia: Prva gimnazija Varaždin

nettisivut: www.gimnazija-varazdin.skole.hr


Liettua: Šilalès r. Laukuvos Norberto Vèliaus gimnazija

nettisivut: https://www.velius.silale.lm.lt

Sosiaalinen media: 

Instagram: https://www.instagram.com/erasmusamazingrace/

Facebook: https://www.facebook.com/erasmusplusamazingrace/​

YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCk8iOu80b_BX74LeJyPP0Ww

nettisivut: https://erasmusamazingrace.wordpress.com

"Kiertotaloutta kansainvälisesti Liedon lukiolla"

Liedon lukio osallistuu yhdessä saksalaisen, kreikkalaisen ja italialaisen koulun kanssa EU:n rahoittamaan Erasmus+ -hankkeeseen Circular economy. Projektin tavoitteena on edistää opiskelijoiden tietämystä kiertotalouden vaikutuksesta luonnonvarojen säästämiseen ja jätteiden vähentämiseen. Projektiin kuuluu viikon vierailut kumppanikouluissa. Lukuvuonna 2018-19 vierailimme Kreikassa ja Saksassa. Lukuvuonna 2019-20 tehdään vielä matka Italiaan, ja kumppanikoulujen delegaatiot saapuvat Liedon lukioon. Ennen ulkomaille suuntautuvia matkoja opiskelijat tekevät ennakkotehtäviä, joissa tutustutaan käsiteltäviin aiheisiin. Opiskelijat ovat esimerkiksi tutustuneet kiertotalouteen liittyvään terminologiaan ja tehneet haastattelun kierrätysmateriaaleja käyttävässä yrityksessä. 

Joulukuussa 2018 kuuden opiskelijan ja kahden opettajan ryhmä matkusti Ateenaan. Vietimme päivät paikallisessa koulussa, ja teimme kansainvälisissä ryhmissä teemaan liittyviä tehtäviä. Tehtävien tulokset esiteltiin englanniksi. Vierailimme elektroniikka-alan yrityksessä, joka käyttää materiaalina käytöstä poistettuja modeemeja. Tutustuimme luonnollisesti myös antiikin Kreikan historiaan.

Huhtikuussa 2019 oli vuorossa vierailu saksalaiseen kumppanikouluumme Marliin, joka sijaitsee Ruhrin alueella. Viikon aikana teimme laajan tehtäväkokonaisuuden vaatteiden elinkaaresta ja pohdimme mahdollisuuksia tekstiilijätteen uusiokäyttöön. Saimme valmistaa korun kierrätysmateriaaleista, ja kokkasimme koululla perinteistä saksalaista ruokaa. Tutustuimme paljon lähialueeseen, ja vierailimme jätevoimalaitoksessa.

Opiskelijoiden mukaan projektiin kannatti osallistua. Paikallista arkea näki eri tavalla kuin turistina, koska opiskelijat asuivat perheissä. Tärkeään teemaan tuli syvennyttyä paremmin. Kansainvälisissä ryhmissä työskennellessä tutustui eri maista tuleviin nuoriin ja vapaa-ajalla isäntäperheiden ystäviin.  Isäntäkoulujen järjestämä vapaa-ajan ohjelma, kuten grillijuhlat Saksassa, sai nuorilta kiitosta. Paitsi tietoa kiertotaloudesta, nuoret saivat myös ainutlaatuisia kokemuksia uusien ystävien kanssa.

Joulukuussa 2019 on edessä matka Italiaan, ja keväällä 2020 Suomi saakin toimia vuorostaan isäntämaana. Tällöin tarkoituksena on perehtyä kiertotalouden teolliseen, tekniseen ja luonnontieteelliseen puoleen."

CIRCULAR ECONOMY
European Minority Languages

European Minority Languages (EuMiLa) on yksivuotinen kahden koulun välinen Erasmus+ -hanke (2019-2020). Hankkeen aiheena on kielten ja erityisesti vähemmistökielten (ruotsi ja italia) opiskelu partnerikouluissa. Tavoitteena on vertailla vähemmistökielten asemaa ja näkyvyyttä yhteiskunnassa sekä miettiä kielitaidon tuomia hyötyjä opiskelussa, työelämässä ja vapaa-ajalla.

Hankkeeseen kuuluu kaksi matkaa: slovenialaiset vierailevat meillä joulukuussa 2019 ja me Sloveniassa huhtikuussa 2020.

Partnerikoulu Ginnasio Antonio Sema Pirana (Portoroz, Slovenia):  http://www.ginnasiosema.net/

cropped-portoroz_zaliv-copy-e1456783574260.jpg

Ginnasio Antonio Sema Pirano – L’orizzonte è solo l’inizio

Sono stati resi noti oggi i risultati dell’esame di maturità a in mattinata abbiamo consegnato i diplomi ai nostri maturandi. Congratulazioni vivissime a tutti i maturandi che hanno superato l’esame di maturità con un profitto superiore alla media nazionale.

www.ginnasiosema.net

Nordplus
ceateenaryhmä (1).jpg
cejätevoimala.jpg

Liedon lukio on mukana kaksivuotisessa Nordplus-hankkeessa ”Digital tools on the borderline between theory and practical work” yhdessä ruotsalaisen, norjalaisen ja liettualaisen lukion kanssa.

Suunnittelemme yhdessä tiimityönä teknologiaa apuna käyttäen apuvälineitä pienten tarvikkeiden kuljettamiseen. Suunnittelussa ja toteutuksessa painotetaan CDIO-menetelmää (Conceive, Design, Implement, Operate). Hankkeessa mukana olevat opiskelijat pääsevät tutustumaan erilaisiin tapoihin suunnitella, toteuttaa ja tuottaa käytäntöön sopivia laitteita. Hankkeessa mukana olevilla lukioilla on erityisesti tekniikkaan ja luovaan suunnitteluun linjaavat painotukset.  Hanke kehittää opiskelijoiden ongelmanratkaisukykyä ja tiimityötaitoja, mikä tulevaisuuden työelämää ajatellen on heille erityinen etu.  Lisäksi opiskelijat pääsevät mukaan kouluarkeen, saavat uutta näkökulmaa eri maiden kulttuuriin ja vahvistavat kielitaitoaan.

Mukana olevat lukiot tulevat Norjasta (Ferder videregaende skole, Tønsberg), Ruotsista (Åva Gymnasium, Täby) ja Liettuasta (Siauliu Lieporiu gymnazium, Siauliai).

Nordplus_logo.JPG
bottom of page