European Minority Languages

European Minority Languages (EuMiLa) on yksivuotinen kahden koulun välinen Erasmus+ -hanke (2019-2020). Hankkeen aiheena on kielten ja erityisesti vähemmistökielten (ruotsi ja italia) opiskelu partnerikouluissa. Tavoitteena on vertailla vähemmistökielten asemaa ja näkyvyyttä yhteiskunnassa sekä miettiä kielitaidon tuomia hyötyjä opiskelussa, työelämässä ja vapaa-ajalla.

Hankkeeseen kuuluu kaksi matkaa: slovenialaiset vierailevat meillä joulukuussa 2019 ja me Sloveniassa huhtikuussa 2020.

Partnerikoulu Ginnasio Antonio Sema Pirana (Portoroz, Slovenia):  http://www.ginnasiosema.net/

cropped-portoroz_zaliv-copy-e14567835742

Ginnasio Antonio Sema Pirano – L’orizzonte è solo l’inizio

Sono stati resi noti oggi i risultati dell’esame di maturità a in mattinata abbiamo consegnato i diplomi ai nostri maturandi. Congratulazioni vivissime a tutti i maturandi che hanno superato l’esame di maturità con un profitto superiore alla media nazionale.

www.ginnasiosema.net