Nordplus_logo.JPG

Liedon lukio on mukana kaksivuotisessa Nordplus-hankkeessa ”Digital tools on the borderline between theory and practical work” yhdessä ruotsalaisen, norjalaisen ja liettualaisen lukion kanssa.

 

Suunnittelemme yhdessä tiimityönä teknologiaa apuna käyttäen apuvälineitä pienten tarvikkeiden kuljettamiseen. Suunnittelussa ja toteutuksessa painotetaan CDIO-menetelmää (Conceive, Design, Implement, Operate). Hankkeessa mukana olevat opiskelijat pääsevät tutustumaan erilaisiin tapoihin suunnitella, toteuttaa ja tuottaa käytäntöön sopivia laitteita. Hankkeessa mukana olevilla lukioilla on erityisesti tekniikkaan ja luovaan suunnitteluun linjaavat painotukset.  Hanke kehittää opiskelijoiden ongelmanratkaisukykyä ja tiimityötaitoja, mikä tulevaisuuden työelämää ajatellen on heille erityinen etu.  Lisäksi opiskelijat pääsevät mukaan kouluarkeen, saavat uutta näkökulmaa eri maiden kulttuuriin ja vahvistavat kielitaitoaan.

Mukana olevat lukiot tulevat Norjasta (Ferder videregaende skole, Tønsberg), Ruotsista (Åva Gymnasium, Täby) ja Liettuasta (Siauliu Lieporiu gymnazium, Siauliai).