OPINTO-OHJAUS

Lukion ohjaustoiminnan tarkoituksena on tukea opiskelijaa koko hänen lukio-opintojensa ajan. Ohjauksen tehtävänä on kehittää opiskelijan valmiuksia tehdä valintoja opintopolkunsa ja elämänsä kysymyksissä (elämänhallinta). Ohjaustoiminnan ytimenä on opiskelijoiden opiskelun ja hyvinvoinnin seuraaminen sekä tukeminen. Lukion opinto-ohjausta järjestetään kurssimuotoisena, henkilökohtaisena ja pienryhmäohjauksena. Ohjausta lukiossa antavat opinto-ohjaajan lisäksi ryhmänohjaajat, aineenopettajat, rehtori sekä koulusihteeri.

Ryhmänohjaustuokiot

Ryhmänohjaustuokiot ovat tärkeä tiedonvälityslinkki, jonka kautta tiedotetaan ajankohtaisista ja opintoihin liittyvistä asioista. Ryhmänohjaaja seuraa kurssikertymää, tekee muutoksia kurssivalintoihin sekä seuraa opintojen edistymistä. Ryhmänohjaaja on tarvittaessa yhteydessä huoltajiin.


Ohjauskeskustelut opinto-ohjaajan kanssa

Opinto-ohjaaja käy opiskelijoiden kanssa kahdenkeskeisiä ohjauskeskusteluja. Opon juttusille voi hakeutua, mikäli opiskelija haluaa keskustella esimerkiksi ainevalinnoista, koulutyöskentelystä, ylioppilastutkinnosta, jatko-opinnoista, ammatinvalinnasta, elämänhallinnasta, motivaatiosta, stressistä tai oppimisen pulmista. Ajan voi varata wilmaviestillä tai aikaa voi pyytää opinto-ohjaajalta henkilökohtaisesti (esim. välitunnilla häntä tavatessaan). Opinto-ohjaaja voi tarvittaessa ohjata opiskelijan opiskelijahuollon  toimijoiden pariin kuten tapaamaan psykologia, terveydenhoitajaa, kuraattoria  tai erityisopettajaa.