top of page

OPINTO-OHJAUS

Lukion ohjaustoiminnan tarkoituksena on tukea opiskelijaa koko hänen lukio-opintojensa ajan. Ohjauksen tehtävänä on kehittää opiskelijan valmiuksia tehdä valintoja opintopolkunsa ja elämänsä kysymyksissä (elämänhallinta). Ohjaustoiminnan ytimenä on opiskelijoiden opiskelun ja hyvinvoinnin seuraaminen sekä tukeminen. Lukion opinto-ohjausta järjestetään luokkamuotoisena, henkilökohtaisena ja pienryhmäohjauksena. Ohjausta lukiossa antavat opinto-ohjaajan lisäksi ryhmänohjaajat, aineenopettajat, rehtori sekä koulusihteeri.

Ryhmänohjaustuokiot

Ryhmänohjaustuokiot ovat tärkeä ro:n ja opiskelijan kohtaamiseen tarkoitettu hetki sekä tiedonvälityslinkki, jonka kautta tiedotetaan ajankohtaisista ja opintoihin liittyvistä asioista. Ryhmänohjaaja seuraa opintojaksokertymää, tekee muutoksia työjärjestysvalintoihin sekä seuraa opintojen edistymistä. Ryhmänohjaaja on tarvittaessa yhteydessä huoltajiin.


Ohjauskeskustelut opinto-ohjaajan kanssa

Opinto-ohjaaja käy opiskelijoiden kanssa kahdenkeskeisiä ohjauskeskusteluja. Opon juttusille voi hakeutua, mikäli opiskelija haluaa keskustella esimerkiksi ainevalinnoista, koulutyöskentelystä, ylioppilastutkinnosta, jatko-opinnoista, ammatinvalinnasta, elämänhallinnasta, motivaatiosta, stressistä tai oppimisen pulmista. Ajan voi varata ajanvarausjärjestelmä Slotista.

Opinto-ohjaaja voi tarvittaessa ohjata opiskelijan opiskelijahuollon toimijoiden pariin kuten tapaamaan psykologia, terveydenhoitajaa, kuraattoria  tai erityisopettajaa.

bottom of page