top of page

TO2 opiskelijan silmin

Mikä TO2 on?

TO2 (teemaopintokurssi) on koulussamme järjestetty soveltava koulukohtainen kurssi, jossa yhdisteltiin englannin ja kemian opiskelua. Kurssi on suunnattu erityisesti pitkän kemian ja matematiikan opiskelijoille, mutta mukaan sai liittyä kuka tahansa koulumme toisen vuoden opiskelija, kunhan intoa riitti. Kurssin aiheena oli tutkiva työskentely teknologialla.


 

Mitä kurssilla tapahtui?
 

Tunnit ja projektit

Kurssi koostui koululla pidetyistä tapaamisista sekä opintovierailuista. Ensimmäisellä koulussa olleella tapaamiskerralla kävimme läpi englanninkielistä kemian sanastoa erilaisten tietokoneella tehtävien harjoitusten muodossa. Myöhemmin teimme kemiallisia töitä englanninkielisten ohjeiden mukaan. Näitä töitä olivat esimerkiksi pulloraketin valmistaminen ja termiittireaktio. Työt osittain epäonnistuivat huonon sään vuoksi, mutta ainakin oli hauskaa. Kurssin kohokohtana oli vierailu Turun yliopiston kemian laitokselle. Siellä saimme tehdä töitä (ainakin mielestämme) mielenkiintoisilla kemian työvälineillä, joiden nimiä emme olleet edes koskaan kuulleet. Yliopistolla tehtyjä töitä olivat virvoitusjuoman sokeripitoisuuden sekä energiajuoman kofeiinipitoisuuden määrittäminen. Työskentelyn lisäksi saimme tutustua muillakin tavoin yliopistoelämään, esimerkiksi käymällä opiskelijaravintolassa syömässä. Kurssilla saimme myös tehtäväksi suorittaa ryhmätöitä vapaa-ajalla. Kaikille ryhmille pakollinen työ oli punakaali-indikaattorin valmistaminen. Tämän lisäksi ryhmät saivat tehdä lisäksi vapaaehtoisia töitä, jotka löytyvät tästä linkistä. Yliopistolla tehdyistä töistä laadittiin raportti, ja kotona tehdyistä punakaali-indikaattorista ja vapaaehtoisesta työstä tehtiin videot, jotka esitettiin muulle ryhmälle. Raportit ja videot tehtiin englanniksi.


 

Opintovierailut

Kurssin aikana vierailimme Turun PET-keskuksessa sekä PerkinElmerillä. PET-keskuksessa saimme kuulla pääosin radiokemiasta sekä siihen liittyvistä tutkimuksista ja sovelluksista, kuten radiolääkkeistä. Lisäksi pääsimme näkemään hiukkaskiihdyttimen, mikä oli mielestämme kiinnostavaa. PerkinElmerin vierailulla taas kuuntelimme, millä tavoin kemiaa voi käyttää hyödyksi sairauksien tutkimisessa, tunnistamisessa ja hoitamisessa. Englannin kieli ei jäänyt huomiotta: sitä tarvitsi joko esitelmän ymmärtämiseen tai diaesityksen lukemiseen.


 

Mielipide kurssista


Mielestämme kurssi oli mukava sen monipuolisuuden ansiosta. Kurssin aihe tuli hyvin esille töiden ja opintovierailuiden välityksellä. Kemian ja englannin yhdistelmä toimi poikkeuksellisen hyvin ja aineet toimivat hyvin tasapainoisesti ja loogisesti; aluksi opettelimme englanniksi kemian sanastoa, minkä jälkeen luimme kyseistä sanastoa sisältäviä kemian työohjeita, sekä lopuksi saimme laatia omat työraportit käyttämällä hyödyksi aikaisemmin kurssilla opittuja tietoja. Opintovierailut olivat hyödyllisiä, koska niiden ansiosta ymmärsimme, kuinka moneen asiaan kemiaa voi oikeasti soveltaa. Kurssi oli hyvin opettavainen ja se herätti monia ahaa-elämyksiä. Viimeinkin saimme nähdä, minne kemian lukemisen jälkeen voi päätyä ja mitä kemian opiskelijat tai ammattilaiset konkreettisesti tekevät, koska esimerkiksi netistä lukiessa se ei aina ole niin selvää.


Markus Teuhola 16C ja Roosa Luimula 16B 

101 katselukertaa0 kommenttia

Viimeisimmät päivitykset

Katso kaikki
bottom of page